Tilgang

 

*

Vedholdende coach.

Kreativ facilitator.

Erfaren lytter.

 

 

Arbejdsstyrke

 

Vi er blevet dygtige til lean-tænkning, effektiviserings-strategier og nye teknologier. Nu er det tid til næste skridt, og det begynder ved mennesker og muligheder. Det er her vi finder fremtidens katalysatorer for vækst og fremgang. Det peger mod et arbejdsliv i komplekse matrixer i stedet for pyramider, og samarbejdsfaconer, hvor mange enheder går op i en helhed med styrket indsats på alle fronter. Det sker i private virksomheder og offentlige organisationer, og fokus udspringer af tillid og bæredygtighed.

 

Åbn op for en ny organisation.

 

 

Egen styrke

 

Med det koncentrerede liv mange af os fører, kan det være en udfordring at være tro mod sig selv, og mærke den råstyrke vi besidder. Ikke desto mindre ligger der enorme ressourcer gemt her, og det er blevet tid til at stå ved os selv og skabe et helhedsorienteret liv i et bæredygtigt samfund. Ofte har vi tilegnet os vaner, roller og overbevisninger, der spærrer vejen, så vi ikke længere kan genkende os selv. Ved at belyse dem, sætter vi energien fri til at bruges kreativt på nye muligheder og livsudfoldelse - i arbejdslivet som i hele livet.

 

Bliv tro mod din egen styrke.

Stress ned i nutiden - bliv klar til fremtiden.

Coachingforløb - individuel coaching og

sparring for at nå egne styrker.

 

Facilitator i teams - udvikling af samarbejde imellem enheder i helheder.

 

Foredrag - oplæg om evolution, mennesker og

organisation i arbejdslivet.

 

Sparring - hvad gør andre? Hvad kan I gøre?

Hvad er jeres potentialer?

Nye værdier med nye metoder

 

Steen Hildebrandt om fremtidens organisation, som centrerer sig om bæredygtighed og tager udgangspunkt i tillid:

 

https://player.vimeo.com/video/198864300

 

"Business as usual er det naive."

Kreativt afsæt

 

Mit arbejdes formål er, at hjælpe med at stå ved sig selv og folde sine styrker ud - privat som i arbejdslivet - og med et kreativt afsæt skabe nye strukturer, der afspejler den kompleksitet vi lever i.

*

*

Mennesker og organisationer i udvikling

 

Vi har alle dage udviklet os og evolutionen siges igen at være på spring til noget nyt. Vi vil leve og arbejde i mere komplekse strukturer og blive kreative frem for reaktive i vores måde at handle på - i vores eget liv, i fællesskaber og i arbejdslivet.

 

Når vi hører om selvrealisering kan det virke som et altomfavnende projekt, der tager energien fra vigtigere emner. Det behøver ikke være så højtideligt - egentlig er det meget enkelt. Og så er det mulighedernes land. Herfra kan vi navigere os frem til et glædes- og meningsfyldt liv med kreative udfoldelser.

 

Med en rolig og ydmyg tilgang møder jeg dig i din livssituation, og sammen finder vi vejen ind til din ro og styrke og sætter derfra kursen fremad.

Få input til hvad du kan gøre her:

?

ER DU TRÆT AF AT LØBE EFTER DET GODE LIV, OG KLAR TIL AT GÅ MED DIN EGEN STYRKE

 
 

Biografi

 

Mit fokus ligger på at hjælpe andre på deres vej, og er baseret i en interesse for evolution for både mennesker og organisationer. Igennem en genforening med vores styrker, kreative udfoldelser samt at stå ved den vi er, tror jeg, vi kan løse mange af de udfordringer vi står overfor i disse år. Dertil er det min interesse i nye inkluderende strukturer i organisationer og samarbejder, der driver mig.

 

Min base for forankringsarbejdet er en dybdegående og helheds-orienteret coachuddannelse og et vedvarende fokus på egen udvikling for at kunne hjælpe andre, plus en undrende tilgang og konsekvent søgen efter nye muligheder.

*

*

Accept. Tillid. Mod.

HELLE SMEDEGAARD

8600 Silkeborg

Danmark

CVR: 32929486

 

+45 5350 2414

mail@hellesmedegaard.dk

 

*

Copyright © All Rights Reserved