Egen styrke

Vedholdende coach.

Kreativ facilitator.

Erfaren lytter.

ER DU TRÆT AF AT LØBE EFTER DET GODE LIV, OG KLAR TIL AT GÅ MED DIN EGEN STYRKE

?

Få input til hvad du kan gøre her:

 
 

TID TIL AT VÆRE TRO MOD OS SELV

 

Med det koncentrerede liv mange af os fører, kan det være en udfordring at nå ind til sin ro og derfra mærke den råstyrke vi besidder. Ikke desto mindre ligger der enorme ressourcer gemt lige der, og det er blevet tid til at stå ved os selv og skabe et helhedsorienteret liv i et bæredygtigt samfund.

 

Målet med mit arbejde er, at hjælpe med at stå ved sig selv og folde sine styrker ud - privat som i arbejdslivet - og med et kreativt afsæt skabe nye strukturer, der afspejler den kompleksitet vi lever i.

 

Mit fokus ligger på at spotte de små og store emner, der har stillet sig i vejen, når vi udfordres. Ofte har vi tilegnet os vaner, mønstre og overbevisninger, der spærrer vejen, så vi ikke længere kan genkende os selv. Ved at belyse dem sætter vi energien fri til at bruges positivt på nye muligheder og livsudfoldelse.

*

FREMTIDENS ARBEJDSLIV

 

Den koncentrerede indsats viser sig også i arbejdslivet, og selvom der er fart på, oplever vi ofte, at der er en modstand imod det vi søger. Mål og ønsket fremgang, også kaldet vækst, synes at vente på sig, medarbejdere tynges, stresses og bliver fraværende, og det virker tungt fortsat at skulle trække videre.

 

Måske er det tid til nye paradigmer i arbejdslivet. En ny tilgang, hvor de mange enheder i arbejdslivet går op i en helhed med styrket indsats på alle fronter.

 

Igen mener jeg, at det begynder med at finde sin egen ro og derfra se hvilke styrker, der folder sig ud til at lave de nødvendige skift i virksomheder og organisationer.

 

Læs mere om Fremtidens arbejdsliv

Nye værdier med nye metoder

 

Steen Hildebrandts Nytårstale om nye værdifulde metoder, som centrerer sig om bæredygtighed og med udgangspunkt i tillid:

 

https://player.vimeo.com/video/198864300

EVOLUTION OG MENNESKER

 

Når vi hører om selvrealisering kan det virke som et altomfavnende projekt, der tager energien fra vigtigere emner. Det behøver ikke være så højtideligt - egentlig er det meget enkelt. Og så er det mulighedernes land. Herfra kan vi navigere os frem til et glædes- og meningsfyldt liv med kreative udfoldelser.

 

Vi har alle dage udviklet os og evolutionen siges igen at være på spring til noget nyt. Vi vil opnå harmoni med os selv og blive kreative frem for reaktive i vores måde at handle på - i vores eget liv, i fællesskaber og i arbejdslivet.

 

Med en rolig og ydmyg tilgang møder jeg dig i din livssituation, og sammen finder vi vejen ind til din ro og styrke og sætter derfra kursen fremad.

*

BIOGRAFI

 

Mit fokus ligger på at hjælpe andre på deres vej, og det er min interesse i menneskers genforening med egne styrker, kreative udfoldelser samt at stå ved den man er, der danner grundelementerne i mit arbejde.

 

Min base for forankringsarbejdet er en dybdegående og helhedsorienteret coachuddannelse og et vedvarende fokus på at hjælpe mennesker på min vej, samt en undrende tilgang og søgen efter min egen vej i livet.

*

*

Accept. Tillid. Mod.

HELLE SMEDEGAARD

Balle Husevej 13

8600 Silkeborg

Danmark

CVR: 32929486

 

+45 5350 2414

mail@hellesmedegaard.dk

 

*

Copyright © All Rights Reserved