Tilgang

 

*

Vedholdende coach.

Kreativ facilitator.

Erfaren lytter.

 

 

Fremtidens organisation

 

Trods en koncentreret indsats og høj fart i arbejdslivet, oplever vi ofte, at der er en modstand imod det vi søger. Mål og ønsket fremgang -vækst- synes at vente på sig, medarbejdere tynges, stresses og bliver fraværende, og det virker tungt fortsat at skulle trække videre. Måske er det tid til nye paradigmer i arbejdslivet. En ny tilgang, hvor de mange enheder går op i en helhed med styrket indsats på alle fronter i virksomheder og organisationer.

 

Det sker dog ikke før vi selv tager handling på det.

 

Læs her hvordan I bliver klar til fremtidens organisation.

 

 

Fremtidens arbejdsliv

 

Med det koncentrerede liv mange af os fører, kan det være en udfordring at være tro mod sig selv og derfra mærke den råstyrke vi besidder. Ikke desto mindre ligger der enorme ressourcer gemt lige der, og det er blevet tid til at stå ved os selv og skabe et helhedsorienteret liv i et bæredygtigt samfund. Ofte har vi tilegnet os vaner, roller og overbevisninger, der spærrer vejen, så vi ikke længere kan genkende os selv. Ved at belyse dem sætter vi energien fri til at bruges positivt på nye muligheder og livsudfoldelse - i arbejdslivet som i hele livet.

 

Læs her hvordan du bliver tro mod din egen styrke.

Coachingforløb - individuel coaching og sparring for at nå egne styrker.

 

Facilitator i teams - udvikling af samarbejde imellem enheder i helheder.

 

Foredrag - oplæg om evolution, mennesker og organisation i arbejdslivet.

 

Sparring - hvad gør andre? Hvad kan I gøre? Hvad er jeres potentialer?

Nye værdier med nye metoder

 

Steen Hildebrandts Nytårstale om nye værdifulde metoder i organisationer, som centrerer sig om bæredygtighed og tager udgangspunkt i tillid:

 

https://player.vimeo.com/video/198864300

 

"Business as usual er det naive."

Kreativt afsæt

 

Mit arbejdes formål er, at hjælpe med at stå ved sig selv og folde sine styrker ud - privat som i arbejdslivet - og med et kreativt afsæt skabe nye strukturer, der afspejler den kompleksitet vi lever i.

*

*

Mennesker og organisationer i udvikling

 

Vi har alle dage udviklet os og evolutionen siges igen at være på spring til noget nyt. Vi vil opnå harmoni med os selv og blive kreative frem for reaktive i vores måde at handle på - i vores eget liv, i fællesskaber og i arbejdslivet.

 

Når vi hører om selvrealisering kan det virke som et altomfavnende projekt, der tager energien fra vigtigere emner. Det behøver ikke være så højtideligt - egentlig er det meget enkelt. Og så er det mulighedernes land. Herfra kan vi navigere os frem til et glædes- og meningsfyldt liv med kreative udfoldelser.

 

Med en rolig og ydmyg tilgang møder jeg dig i din livssituation, og sammen finder vi vejen ind til din ro og styrke og sætter derfra kursen fremad.

Få input til hvad du kan gøre her:

?

ER DU TRÆT AF AT LØBE EFTER DET GODE LIV, OG KLAR TIL AT GÅ MED DIN EGEN STYRKE

 
 

Biografi

 

Mit fokus ligger på at hjælpe andre på deres vej, og det er min interesse i menneskers genforening med egne styrker, kreative udfoldelser samt at stå ved den man er, der danner grundelementerne i mit arbejde. Dertil er det min interesse i nye inkluderende strukturer for organisationer og samarbejde, der driver mig - samt evolutionens næste skridt for os, i privat- som i arbejdslivet.

 

Min base for forankringsarbejdet er en dybdegående og helhedsorienteret coachuddannelse og et vedvarende fokus på at hjælpe mennesker på min vej, samt en undrende tilgang og søgen efter min egen vej i livet.

*

*

Accept. Tillid. Mod.

HELLE SMEDEGAARD

8600 Silkeborg

Danmark

CVR: 32929486

 

+45 5350 2414

mail@hellesmedegaard.dk

 

*

Copyright © All Rights Reserved